Altın madeninde ÇED süreci başladı

Altın madeninde ÇED süreci başladı

Gübre Fabrikaları (#GUBRF) tarafından Bilecik’te yapılması planlanan Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“BİLECİK il SÖGÜT, ilce Korudanlık, Akbaştepe mevkiinde Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. tarafından yapılması planlanan Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun hazırlandığı anlaşılmış olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar, süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler BİLECİK Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir.”

 

Kaynak: ortakyorum.com

Ekonomi