Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras hukuku, vefatının veya gaipliğinin kesinleştiği kişilerin mal varlıklarının ve borçlarının düzenlenmesine ilişkin yasaların bütününe verilen isimdir. Miras ile ilgili yasaların dayanak noktası Türk Medeni Kanunun 495.ve akabinde gelen maddeleridir.

Mirasçılık belgesi, ilgili makamlar tarafından murisin ( mirası bırakan kişi) varislerinin yasal mirasçı olduklarını resmi bir şekilde kanıtlamalarını sağlayan belgedir. Bu belge sulh hukuk mahkemelerinden veya noterliklerden temin edilmektedir. Mirasçılık belgesinin özelinde düzenleme yapan madde Türk Medeni Kanunun 498. Maddesidir.

Miras Hukuku Nedir Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras paylaşımının yapılması ile ilgili yasalarda ki temel nokta derece veya zümre sistemi olarak da isimlendirilen kuraldır. Bu kural doğrultusunda yakınlık derecesine göre varisler 3 kısma ayrılırlar. Bunlar birinci dereceden, ikinci dereceden ve üçüncü dereceden yasal mirasçılar olarak nitelendirilirler. Mal paylaşımı birinci dereceden mirasçılardan başlayarak, birinci dereceden herhangi bir mirasçı olmaması durumunda sırasıyla ikinci, eğer ikinci dereceden de yoksa üçüncü dereceden mirasçılar arasında yapılır. Murisin eşi bu zümrelerden ayrı bir şekilde düşünülür ve paylaşımın yapıldığı zümreye göre muris eşine düşen payda değişir.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Aslında murisin hayattayken bırakacağı miras üzerinde istediği düzenlemeyi yapma hakkı mevcuttur. Ancak yasal varislerin haklarının korunması için bu düzenlemelere hukuken bir sınırlama getirilmiştir. Buna saklı pay oranı denmektedir. Saklı pay oranı, yasal varislere bırakılması gereken minimum miras oranına verilen isimdir. Murisin bu oranlara karışması yasaktır.

Kanunlarca belirlenen saklı pay oranları şu şekildedir:

. Birinci dereceden mirasçılar için kalan mirasın yarısı

. Anne baba için kalan mirasın dörtte biri

. Sağ olan eş için birinci derece ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte biri, eğer anne baba ile mirasçı olursa mirasın yarısı

Veraset İlamı Nedir, Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Kalan bir miras üzerinde hak sahibi olan kişilerin, hak sahibi olduklarını belgeleyen resmi belgeye veraset ilamı denir. Veraset ilamı halk arasında daha çok mirasçılık belgesi olarak bilinmektedir.

Veraset ilamı çıkartmak için varislerin sulh hukuk mahkemesine veya notere başvurması gerekmektedir.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Mirasçılık belgesi çıkartmak için yasal ve atanmış mirasçılar başvuru yapabilirler. Yasal mirasçılar sadece kimlik ile belgelerini çıkartabilirler. Atanmış mirasçılar ise atanmış haklarına dair noter tasdikli miras sözleşmesini ibraz etmelidirler.

Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir mi?

Mirasçılık belgesine şahsen başvurabilirsiniz. Ancak bu tarz konularda avukatınıza danışmanız ve avukatınız aracılığıyla başvurularınızı yapmanız işlemlerinizi daha sağlıklı ve takip edilebilir hale getirecektir.

Genel Kültür